beurzen en fondsen

Regeling profileringsfonds

Codarts Rotterdam heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement Profileringsfonds, conform de WHW artikel 7.51.

Het Profileringsfonds regelt financiële ondersteuning bij studievertraging, bestuur beurzen en Talentbeurzen voor niet EER-studenten.

Voor meer informatie klik hier.

Instrumentenfonds Codarts Rotterdam

Doel van het instrumentenfonds Codarts Rotterdam is het verlenen van financiële ondersteuning van studenten bij de aanschaf van een instrument. Het is bedoeld voor studenten die gezien hun specifieke situatie niet in staat zijn zelf de aanschaf van een instrument te bekostigen, waardoor zij een belemmering ondervinden in hun studie. De financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een renteloze lening gedurende de studietijd.

Advies en aanvragen via studentendecaan decaan@codarts.nl