studeren met functiebeperking

Wat verstaan we onder functiebeperking?

Onder een functiebeperking wordt verstaan een lichamelijke- zintuiglijke of andere aandoeningen die (vooralsnog) chronisch van aard is en vaak tot studievertraging leidt (psychische of lichamelijke functiebeperking, chronische ziekte, adhd, dyslexie, etc. ) Codarts werkt conform de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ). Studeren met een functiebeperking hoeft geen belemmering te zijn. Codarts vindt het belangrijk dat studenten hun talenten maximaal kunnen benutten en biedt voorzieningen waarmee succesvol studeren niet belemmerd hoeft te worden door oplosbare knelpunten. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat je je studiekeuze moet herzien.

Aanpassingen en voorzieningen

Studenten met een handicap of chronische ziekte wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van aanpassingen of voorzieningen. Deze aanpassingen zijn er nadrukkelijk niet om de studie inhoudelijk makkelijker te maken, maar om de manier waarop je studeert te faciliteren. Het niet verplicht om dyslexie of een andere functiebeperking te melden. In dat geval kun je natuurlijk geen aanpassingen rondom je studie of voorzieningen voor studenten met een functiebeperking aanvragen. We streven er naar de voorzieningen zo vroeg mogelijk vast te leggen en af te stemmen met de opleiding, zodat je als student bij de start van je studie weet waar je aan toe bent. Door deze vroege afstemming wordt meteen duidelijk of de opleiding de door jou gevraagde voorzieningen of aanpassingen wel kán leveren.

Hoe ga je te werk?

Nadat je bent toegelaten aan Codarts Rotterdam is het van belang dat je een afspraak maakt met de studentendecaan. Je krijgt van de studentendecaan informatie over de bestaande en mogelijke voorzieningen / faciliteiten en de procedure voor het aanvragen ervan. Ook komen de noodzaak, doeltreffendheid en de haarbaarheid van aanwezige voorzieningen aan de orde. De opleiding en / of de examencommissie beoordelen het verzoek. Zorg voor een recente (medische) verklaring over je functiebeperking. Meestal is dat een verklaring van je huisarts of specialist. Als je dyslectisch bent moet je een officiële dyslexieverklaring meenemen. In de verklaring moet ten minste staan wat de geconstateerde functiebeperking is. Het is fijn als je arts ook kan aangeven welke concrete beperkingen je hebt (zoals concentratieproblemen, vermoeidheid, vaak ziek, niet lang kunnen zitten of staan etc.). Ook wanneer je tijdens je studie te maken krijgt met functiebeperking kun je je melden bij de studentendecaan.

Voor meer informatie of een intakegesprek neem je contact met de studentendecaan Ineke Top, decaan@codarts.nl