whw

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Deze studiegids is bedoeld zoals in art 7.59 van de Wet. De bepalingen van de studiegids zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met de hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van de studiegids rechten worden ontleend.