wijzigingen studiegids

Deze Studiegids wordt gewijzigd wanneer:
a. de Studiegids niet langer in overeenstemming is met de betreffende regelgeving als gevolg van wijzigingen in hogere regelgeving of bekostigingsvoorwaarden.
b. het College van Bestuur van oordeel is dat de Studiegids moet worden gewijzigd.