circus arts

De bacheloropleiding Circus Arts van Codarts richt zich op het nieuwe circus. Onze missie is het opleiden van vaardige, creatieve en zelfbewuste performers. Studenten die bij Circus Arts afstuderen, onderscheiden zich door een prima circustechniek gecombineerd met creativiteit, artisticiteit, eigenzinnigheid, ambitie en zelfstandigheid.
 
Waarom deze studie?
Je wordt opgeleid tot professioneel uitvoerend kunstenaar en studeert af in één circusspecialisatie. Daarnaast krijg je een brede basis aan circus- en performance disciplines aangeleerd. Creëren is hierin een belangrijk aspect. Na de opleiding ben je in staat jezelf als professioneel circusartiest zelfstandig en multi-inzetbaar in de markt te zetten. De toekomst van het circus ligt in onze visie in de samenwerking met andere kunstdisciplines. Dit komt binnen het studieprogramma tot uiting in de lessen die je volgt en in verschillende projecten waarin de samenwerking met studenten uit andere afdelingen centraal staat.
 
Wat leer je?
Als student leer je om ambachtelijke kennis en vaardigheden toe te passen bij het ontwikkelen van circusacts met een artistieke meerwaarde. De combinatie van circus met theater en dans staat hierbij hoog in het vaandel.

Studieprogramma
De bacheloropleiding Circus Arts is een vierjarige voltijdopleiding. Een studiejaar is onderverdeeld in twee semesters. De voortgang van de studie wordt vastgelegd in de vorm van studiepunten. Per studiejaar moet je 60 ECTS studiepunten behalen. De volledige studie bestaat uit 240 ECTS studiepunten. (Voor de tabellen, bekijk het OER, onder het menu 'algemeen'.) De voertaal van de circusopleiding is Engels.

De propedeuse
De circusopleiding start met een basisjaar. Tijdens de propedeuse wordt de basis gelegd voor het verdere studieverloop in de hoofdfase. In het eerste jaar staan een brede introductie in verschillende circustechnieken en kennismaking met het werkveld centraal. In dit eerste jaar moet je als student kunnen bewijzen dat je beschikt over voldoende talent en doorzettingsvermogen. Het is een basisjaar. In het tweede semester wordt een begin gemaakt met de specialisatie.

De hoofdfase
Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Deze duurt drie jaar. In de hoofdfase staat de specialisatie steeds meer centraal. Naarmate de opleiding vordert, neemt je eigen verantwoordelijkheid toe in de (artistieke) keuzes die je maakt neemt. Je ontwikkelt op basis van je eigen capaciteit, artistieke visie en eigenheid je specialisme waarmee je jezelf in de markt kunt profileren en onderscheiden. Om je hierop goed voor te bereiden, blijf je je tot en met het gehele tweede jaar trainen in een breed scala aan circustechnieken.
 
Verder wordt compositieleer, ofwel het leren maken van een circusact of circustheaterstuk, steeds belangrijker in de hoofdfase. Vooral in het tweede en derde jaar besteden we hieraan veel aandacht en tijd. Het vereist, naast een zelfkritische houding, grote zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de student.

Specialisaties
In de hoofdfase bieden we een aantal standaardspecialisaties aan die binnen het circusvak voorkomen. Dit zijn:

- Chinese pole
- Handstand
- Cyr wheel
- Aerial (rope/tissue of silk/straps/hoop/trapeze/duo trapeze)
- Object manipulation (bouncing balls/balls/clubs/hoop/football)
- Partner acrobatics
- Floor acrobatics
- Antipode
- Meteor
- Hoop diving
- Teeterboard

De keuze van specialisatie leg je via de studieloopbaanbegeleider voor aan het management van de opleiding. Het management geeft je al dan niet toestemming op basis van je studieresultaten, je vaardigheidsniveau, je ontwikkelingspotentieel en de mogelijkheden die de opleiding kan realiseren. Om voor een specialisatie in aanmerking te kunnen komen, moet je beoordeling/studieresultaat in de betreffende discipline het predicaat “goed” hebben. In het eindexamenjaar werk je toe naar een avondvullende voorstelling die je samen met medestudenten maakt. Een belangrijk onderdeel daarin is je eigen specialisatie-gebonden act. In deze groepsproductie wordt een beroep gedaan op je professionele vaardigheden in de volle breedte van de circuskunsten; je moet je als generalist kunnen presenteren.

Met je eigen, individuele act heb je de mogelijkheid je van anderen te onderscheiden binnen het vakgebied. Omdat de opleiding Circus Arts deel uitmaakt van Codarts, wordt waar mogelijk een verbinding aangegaan met de studierichtingen Muziek en Dans. Hierdoor zijn projecten mogelijk in samenwerking met de andere kunstdisciplines binnen de hogeschool.

Graad

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor Circus Arts.

Contact:
E: circusarts@codarts.nl
T: 010 23 44 881