bacheloropleiding dans

De dansafdeling van Codarts is één van de meest vooraanstaande instituten voor eigentijdse dans in Europa. Het is onze missie om via de Bacheloropleiding Dans de toekomstige wereldtop aan zelfbewuste danskunstenaars op te leiden, door het geven van een solide fundament aan eigentijdse dansvaardigheden en het ontwikkelen van een heldere visie op het eigen talent.  

Waarom deze studie?
Dans is een internationale gemeenschap van studenten, docenten, muzikaal begeleiders, choreografen en medewerkers, waar dans het begin en het einde van alles is. We willen een instituut zijn waar je denken en handelen voor het leven wordt gevormd, een broedplaats waar toekomstige dansers en dansdocenten hun artistieke persoonlijkheid ontwikkelen. Je krijgt de fundamenten van de danskunst aangeboden door een ervaren en praktijkgericht docententeam, dat je begeleidt door een veelheid aan projecten die de actuele wereld van de dans weerspiegelen. Ambachtelijkheid, excellentie, talent, marktgerichtheid, human quality en actualiteit zijn basisbegrippen onder de artistieke visie van het instituut. Ambitie, respect, teamwork, focus, inzet en discipline zijn meer dan gekoesterde waarden. 

Wie dans gaat studeren, weet dat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor dansers moordend is. Wij dagen je daarom continue uit om nog beter te worden, nog meer ambitie te tonen, er nog een schepje bovenop te doen.

Wat leer je?
Een zelfbewuste danskunstenaar beschikt over een goed zicht op zijn of haar talent. Reflectie is daarvoor onmisbaar. Het onderwijs kent een evenwichtig pakket aan onderwijsmodulen en activiteiten waarmee je je kennis over dans en danskunst, via theorie en analyse, leert toepassen in ‘het vak’ en in relatie te brengen met je eigen ontwikkeling. De opleiding daagt je uit kritisch naar jezelf en de omgeving te kijken. Via het woord, maar ook via ons eigen medium dans.

Het accent van de bacheloropleiding Dans ligt op het verwerven van danstechnische vaardigheden en theoretische scholing. Daarnaast bestaat het programma uit modules die opleiden tot competenties die – ongeacht de opleiding of specialisatie – nodig zijn voor een brede inzetbaarheid in het dansvak.

Het studieprogramma is ingedeeld in de propedeusefase (jaar 1) en de hoofdfase (jaar 2,3,4). Aan de hand van de 4 pijlers kunnen we het studieprogramma als volgt omschrijven:

1. Dancer/ Performer
Performance vormt de kern van de opleiding. We richten  ons op competentieverwerving op het hoogste niveau in de eigentijdse dans, geprogrammeerd in een opbouw van acht semesters. De rode draad van de danstechnische ontwikkeling is ballet (academische dans) in combinatie met een pakket aan eigentijdse stijlen: zoals Graham, Limón, Cunningham, Laban Based Modern Dance en Modern Jazz. Deze vijf stijlen leggen de basis voor competenties als het (snel) aanleren en creëren van nieuw bewegingsmateriaal, een competentie waar hedendaagse choreografen om vragen. In het repertoire komen de verschillende ingrediënten samen.

2. Maker/ Performer
Maker/ performer bestaat uit drama improvisatie- en compositielessen en het maken van eigen werk. In de eerste fase van de opleiding ligt de nadruk op gestructureerde improvisatie, naarmate de studie vordert meer en meer op vrije vormen van improvisatie. In het tweede en derde jaar choreografeer je eigen werk dat wordt opgevoerd in het theater.

3. Researcher/ contextual studies
Researcher is de verzamelnaam voor theoretische ondersteuning bij de ontwikkeling van de danstechniek, uitvoeringspraktijk en creatieve ontwikkeling. Denk aan dansgeschiedenis, muziek, Art & Dance en Laban movement analysis. In de loop van de vier jaar verschuift het accent van kennisoverdracht (in de propedeuse), via het zelf doen van onderzoek (in het tweede jaar) naar menings- en opinievorming (in de specialisatiefase).

4. Entrepreneur
Dit is de verzamelnaam voor de onderdelen van het curriculum die betrekking hebben op je fysieke mentale en artistieke ontwikkeling als danser, In dit onderdeel zit onder meer het programma MMP (Maximising Performance Program) (zie hoofdstuk 3.2.2) en het programma Oriëntatie op de beroepspraktijk waarin je je door middel van verschillende workshops en vakken leert wat het is om een professional te zijn en te worden. Ook de verplichte stage(s) bij Nederlandse of buitenlandse gezelschappen/producties vormen hier een onderdeel van. Vrije ruimte en overige studieonderdelen/ completeren het programma. In de vrije ruimte kun je op eigen initiatief individuele studieactiviteiten inbrengen in het curriculum.

Opbouw bachelor
Het eerste jaar noemen we de basistraining. De basistraining is gericht op het verwerven van de noodzakelijke danstechnische vaardigheden. De nadruk ligt op training in ballet, moderne dans, jazzdans improvisatie en compositie. In de basistraining maak je een begin met het instuderen van repertoire van (gast)choreografen. In de hoofdfase van de bacheloropleiding Dans specialiseer je je tot danser in de moderne danstechnieken. Je werkt daarbij veel met gastdocenten uit de beroepspraktijk. Onderdeel van het studieprogramma is ook het verkrijgen van inzicht in improvisatie en compositie. Dit stimuleert de ontwikkeling van je eigen creativiteit en persoonlijkheid als uitvoerend danser. ITijdens je studie doe je podiumervaring op, in door de Dans geproduceerde voorstellingen en tijdens stages bij dansgezelschappen in binnen- en buitenland. Over deze praktische voorbereidingen op de beroepsuitoefening leer je in het vak “oriëntatie op de beroepspraktijk”.

Stage
In het vierde jaar kun je stage lopen bij een professioneel dansgezelschap in Nederland of daarbuiten. Als je stage gaat lopen of een aanvullende studie in het buitenland volgt, moet je aan de eindeisen van de theorievakken hebben voldaan. De stage is een belangrijke fase in je ontwikkeling tot professional. De eerder verworven competenties pas je tijdens de stage toe in het beroepenveld. Dit vraagt om een open, flexibele en avontuurlijke houding. De bacheloropleiding Dans is van mening dat je tijdens je stage leert om jezelf fysiek en mentaal uit te dagen binnen een professionele omgeving.

Het leert je:
- Een proactieve houding tijdens het creatieproces van de choreograaf en tijdens de repetities in te nemen;
- Een relevante bijdrage aan het creatieve proces te leveren;
- Functioneren als een professional;
- Reflecteren op je prestaties binnen een professionele setting
- Om te gaan met de arbeidsethos van een professioneel bedrijf
- Last but not least: het geeft je meer verdieping op het artistieke vlak

Vierdejaarsstudenten liepen o.a. stages bij: Scapino Ballet Rotterdam, NDT (Nederlands Dans Theater), Introdans, Cullberg Ballet, Luzern Ballet, Nanine Linning Osnabrück en IDT (Internationaal Danstheater).

Graad

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Dance (BDa).

Contact:
T: 010 217 11 20
E: dans@codarts.nl