bacheloropleiding docent dans


De bacheloropleiding Docent Dans van Codarts leidt je op tot een ‘sustainable teacher’ – gedreven, inspirerend, enthousiast, creatief, onderzoekend, trendsettend, zelfbewust, zelfstandig. Je weet je leerlingen – een scala aan zeer uiteenlopende groepen op internationaal niveau – voor dans te enthousiasmeren en je kunt hen zichzelf en hun talent laten ontdekken en ontwikkelen.

Een dansdocent is in de eerste plaats (dans)kunstenaar, dus dien je te beschikken over vaardigheden die van dansers worden verlangd. Daarnaast ben je in staat om op een eigenzinnige manier dans te creëren. Voorts ben je een gedegen onderzoeker en een innovatieve ondernemer.

Waarom deze studie?
De vraag naar goed opgeleide dansdocenten die feeling hebben met de voortdurend veranderende multiculturele samenleving is groot. De bacheloropleiding Docent Dans van Codarts bereidt je in vier jaar tijd voor op het dynamische beroep van docent dans.

De authenticiteit en de uniciteit van jonge mensen staat bij ons voorop. Vertrekpunt is de inhoud van het onderwijs; authenticiteit is de motor. De kwaliteit van de docenten en studenten is evident. De integratie van prikkelende modules en creatieve ontwikkelingen uit het brede werkveld, gepresenteerd door een scala aan nationale en internationale (gast)docenten, is kenmerkend voor de bacheloropleiding Docent Dans. Er wordt een context gecreëerd waarbinnen je als danskunstenaar een eigen parcours kunt afleggen.

Alumni van de bacheloropleiding Docent Dans manifesteren zich in het nationale en internationale amateurwerkveld, het onderwijs, educatieve projecten (waaronder die van professionele dansgezelschappen), de grootstedelijke multidisciplinaire urban/community arts-cultuur en de fysieke en geestelijke gezondheidszorg. Codarts heeft nauwe contacten en samenwerkingsverbanden met het brede werkveld. Al tijdens je opleiding leer je jezelf te profileren en te positioneren. Die persoonlijke profilering kan tot volledige ontplooiing komen in het vierde jaar, waarin je zelfstandig een stage organiseert die het je mogelijk maakt om je eigen interessegebieden te onderzoek.

Wat leer je?
Het curriculum van de bacheloropleiding Docent Dans telt de volgende vijf pijlers (competentiegebieden):
- Docent
- Danser
- Dansmaker
- Onderzoeker
- Ondernemer

Deze pijlers staan gedurende je hele studie centraal. Ze vormen de basis van het curriculum. Klik hier voor meer uitleg over de pijlers.

Studieprogramma

Algemene kenmerken van het studieprogramma:
- Core curriculum: vol, maar niet overladen; volgen alle studenten in jaar 1, 2 en 3;

- Flexibel: aan te passen aan individuele behoeften van studenten en te updaten; ruimte voor studenten om iets te doen wat anderen niet doen (ISA’s);

- Progressief/opvolgend: beginnend met een verplicht programma, met nadruk op technische vaardigheden, creatieve ontwikkeling en beginnend docentschap; in de loop van de vier jaar is een steeds groter studiedeel gericht op onderzoek en ondernemerschap;

- Studentgericht: erkenning dat voor elke student het curriculum meer is dan alleen het aangeboden programma van de opleiding.

Stage
Tijdens je opleiding kun je participeren in tal van community arts- en schoolprojecten. Vast onderdeel van het programma is het met je klas realiseren van een jongeren- dan wel kinderdansproductie. Natuurlijk loop je ook stage in het werkveld:

Eerste jaar
- Kijkstages: diverse vormen van dans in verschillende contexten;

Tweede jaar
- Stageschool: samen met collegastudenten verzorg je een lessenreeks in het amateurwerkveld;

Derde jaar
- Onderwijsstage: je geeft lessen aan kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs en de naschoolse opvang;
- Cursusstage: reeks van 20 lessen in het werkveld;

Vierde jaar
- Externe doelgroepstage: gedurende 16 weken geef je buiten de opleiding (eventueel in het buitenland) je eigen stage vorm, waarbij de vijf pijlers (docent, danser, dansmaker, onderzoeker, ondernemer) samenkomen;
- Toegepaste stage: lessenreeks voor een doelgroep waarin jij je wilt verdiepen.

Graad

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Dance Education (BDaE).

Contact:
T:
010 217 11 20
E:
dans@codarts.nl