master danstherapie


Klik hier voor de complete studiegids Master Danstherapie.

Codarts leidt danstherapeuten op sinds 1995 en biedt sinds september 2008 de eerste masteropleiding danstherapie in Nederland aan. Deze opleiding is gericht op verruiming van de beroepsmogelijkheden van met name dansers en dansdocenten, maar ook van bijvoorbeeld psychologen, bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten en (sociaal) pedagogen, en op verdieping van kennis en vakmanschap van vaktherapeuten.

Waarom deze studie?
De Master Danstherapie leidt je op tot danstherapeut die therapeutische vaardigheden met onderzoekvaardigheden kan combineren. Tijdens je opleiding maak je gebruik van een dans- en bewegingsvocabulaire dat is gebaseerd op moderne dans, improvisatie en Laban Bewegingsanalyse. Door deze inhoudelijke keuzes, en door de uitgesproken internationale oriëntatie van curriculum en docententeam, heeft de opleiding een unieke identiteit in Europa. Het programma van de opleiding wordt gezien als toonaangevend op zijn gebied.

Een danstherapeut gebruikt dans en beweging voor het bereiken van (psycho)therapeutische doelen in de hulpverlening aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Danstherapie is geschikt voor behandeling van psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen. Het is een non-verbale therapie, gericht op het op gang brengen van verandering en/of verwerking via het lichaam en beweging. Dans en het creatief-therapeutische proces zijn daarbij de belangrijkste instrumenten.

Het werkveld van de danstherapeut strekt zich uit van (geestelijke) gezondheidszorg, speciaal onderwijs en geriatrie tot preventieve gezondheidszorg. Afhankelijk van de vraag werkt de danstherapeut met individuele cliënten of met groepen.

Wat leer je?

Het curriculum bestaat uit 5 domeinen:

- Dance Therapy Theory and Methods: danstherapie theorie en methoden, danstherapie groepsproces, en development laboratory.

- Movement Observation and Analysis: Laban Bewegingsanalyse.

- Psychological and Physiological Framework: psychologie/psychotherapie, anatomie/fysiologie.

- Practice Based Research: onderzoekvaardigheden via lesmodulen, onderzoeksvoorstel en thesis.

- Professional Practice: therapeutische ervaring via praktijkstages. Een minimum van 400 uur stage is vereist. Een stage moet ten minste 24 weken duren. Ook vragen we van je dat je tijdens de opleiding zelf in therapie gaat (vijftig sessies over drie jaar).

Het verband tussen dans/beweging en therapie vormt het centrale thema van de hoofdvakken; daarnaast  is er aandacht voor specifieke doelgroepen en thema’s. Het onderwijs vindt voornamelijk in de eerste twee jaren van de opleiding plaats. (Developing and connecting). In het derde jaar loop je stage, doe je onderzoek (thesis) en krijg je danstherapie-supervisie. (Integration).

De opleiding is erkend door zowel de Federatie Vaktherapeutische Beroepen als de internationale beroepsvereniging American Dance Therapy Association en de eindkwalificaties van de opleiding zijn afgestemd op de beroepskwalificaties van beroepsverenigingen. Daardoor komen afgestudeerden in aanmerking voor registratie bij beide bovengenoemde verenigingen. Wel hebben beide verenigingen aanvullende eisen op het gebied van werkervaring en of stage-uren.

Praktische informatie
De Master Danstherapie is een driejarig programma dat eens in de twee jaar start. (Houdt deze pagina in de gaten voor actuele informatie). De voertaal is Engels. Van tevoren moet een Engelse toets (minimaal IELTS niveau 5.5 of equivalent) zijn behaald.

De lessen vinden elke vrijdag plaats, plus twee zaterdagen per maand. Jaarlijks zijn er drie intensieve weken van 5 dagen; in oktober, februari en eind juni/begin juli. Je moet rekening houden met veel tijd voor zelfstudie, opdrachten en stage.

De afronding van het studieprogramma (120 studiepunten) wordt gehonoreerd met het door de rijksoverheid erkende diploma Master Danstherapie.

Graad
Na het afronden van deze studie krijg je de graad Master in Dance Therapy (MDaT).

Contact:
T: 010 217 11 20
E: dans@codarts.nl