docent muziek

De opleiding Docent Muziek leidt je op tot muziekdocent met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Je ontwikkelt je tot musicus die zowel muzikaal-ambachtelijk als theoretisch sterk is. Daarnaast werk je aan het behalen van pedagogische en didactische competenties. Je doet veel praktijkervaring op, zowel binnen de opleiding als daarbuiten – bijvoorbeeld tijdens stages. Ook kun je je specialiseren via drie uitstroomprofielen, waarover je meer leest onder het kopje ‘wat leer je’.

Waarom deze studie?
Met een Bachelor of Music in Education heb je veel mogelijkheden in het beroepenveld. Je kunt aan de slag als docent in het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. Andere mogelijkheden zijn: werken als docent bij een muziekschool, een koor of ensemble dirigeren, arrangeren of educatieve projecten opzetten. Tijdens je opleiding word je hierop grondig voorbereid. Zo leer je een visie te creëren op het educatieve werkveld, verricht je onderzoek en leer je hoe je als zelfstandige ondernemer een eigen onderwijspraktijk opzet.

Docent Muziek werkt nauw samen met de andere muziekafdelingen van Codarts, maar ook met de dansopleidingen en de docentenopleidingen van de Willem de Kooning Academie (beeldende kunst). Op die manier krijg je volop de kans om met uiteenlopende muziekstijlen en kunststromingen in aanraking te komen. Tot slot zijn er uitstekende contacten met de onderwijsinstellingen en culturele instellingen in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de SKVR.

Wat leer je?
Om je optimaal op jouw toekomst voor te bereiden, zijn er drie uitstroomprofielen waarin je je kunt specialiseren:
- Specialist primair onderwijs en pabo;
- Specialist in het buitenschoolse werkveld (ensembleleider);
- Specialist in bovenbouw voortgezet onderwijs (CKV en kunst algemeen).

Het curriculum is op 5 pijlers gebaseerd:

1. Musicus
Je ontwikkelt je artistiek en muzikaal-ambachtelijk op je primaire instrument, je speelt in ensembles, zingt in een koor en leert te dirigeren en arrangeren. In de eerst drie jaren van je studie ontwikkel je vaardigheden op piano, gitaar, zang en drums/percussie. Je krijgt een brede muziektheoretische scholing en leert theorie met praktijk te verbinden. Verder leer je ensembles en koren te leiden en te coachen.

2. Maker/Performer
Tijdens de opleiding treed je zeer regelmatig op, maak en arrangeer je stukken en creëer je samen met je jaargroep een muziektheaterproductie in het derde en vierde jaar.

3. Docent
In de hoofdvak- en pedagogieklessen ontwikkel je methodische, pedagogische en didactische competenties, je bestudeert en ontwikkelt lesmateriaal, je koppelt je stage-ervaringen aan de theorie en reflecteert op je eigen functioneren als docent.

4. Ondernemer
Je ontwikkelt gedurende je studie een ondernemende houding, je kunt je eigen ondernemen in een activiteitenportfolio zetten en daarmee de vrije ruimte in het curriculum vullen. Je krijgt les in het ontwikkelen van projecten en belastingtechnische en juridische wetgeving. In het derde en vierde jaar produceer je als een leerbedrijf een eigen muziektheaterproductie met alle facetten die daarbij horen, zoals: doelgroeponderzoek, promotie, financiën, samenwerken in een team en zelfstandigheid.

5. Onderzoeker
In de hele studie is een onderzoekende houding belangrijk. Zo doe je tijdens de hoofdvak-, muziektheorie-, en muziekgeschiedenislessen regelmatig eigen onderzoek en presenteer je de resultaten. In het 4e jaar sluit je de opleiding af met een afrondend onderzoek dat bestaat uit 3 onderdelen:

- Capita selecta
Je verdiept je in een thema dat relevant is voor het muziekonderwijs. Daarvoor verzamel je de meest recente publicaties, waarvan je een samenvatting maakt. Tot slot formuleer je een visie over dit onderwerp.

- Good Practice
Het thema dat je hebt bestudeerd in de literatuur, onderzoek je ook in de praktijk.  Je ontwerpt een observatiemodel waarmee je het onderwerp binnen het muziekonderwijs kunt observeren, filmen en analyseren.

- Muziek-educatief product
Je stelt een muziek-educatief product samen. Denk aan het ontwikkelen van een eigen muziekmethode of het toepassen van een I-pad tijdens de muziekles: de (goed onderbouwde) onderwerpkeuze is aan jou.

Het presenteren van deze drie onderdelen voor een commissie, met daarin ook een extern deskundige, vormt de afsluiting van de studie. Hiermee laat je zien dat je startbekwaam bent om als Docent Muziek aan het werk te gaan.

Stage
Tijdens alle vier de studiejaren loop je stage: het eerste jaar in het basisonderwijs, in het tweede en derde jaar in het voortgezet onderwijs en in het vierde jaar een LIO stage (dat is meestal een baan in het werkveld), afhankelijk van het profiel dat je hebt gekozen. Daarnaast zijn er in binnen- en buitenland veel projecten waarvoor je je kunt inschrijven en kun je je eigen educatieve projecten in het activiteitenportfolio plaatsen.

Studieprogramma
De bacheloropleiding Docent Muziek is een vierjarige voltijdopleiding. Een studiejaar is onderverdeeld in twee semesters. De voortgang van de studie wordt vastgelegd in de vorm van studiepunten. Per studiejaar moet je 60 ECTS studiepunten behalen. De volledige studie bestaat uit 240 ECTS studiepunten. De voertaal van de opleiding is  Nederlands. Het studieprogramma is ingedeeld in de propedeusefase (jaar 1) en de hoofdfase (jaar 2,3,4).

Graad
Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music in Education (BMu Ed).

Contact:
T:
010 217 11 53
E: docentmuziek@codarts.nl