master kunsteducatie


Wat is ‘kunst’? Het begrip lijkt veel minder concreet dan een paar eeuwen geleden, toen ‘kunst’ datgene was waar in chique salons over gesproken werd. Mede dankzij de social media is de wereld steeds kleiner geworden en de drempel tot ‘kunst’ of ‘kunstenaar zijn’ veel lager. De vraag is: hoe houd je het overzicht in deze onoverzichtelijke kunstwereld? Ofwel: hoe creëer je een heldere, eigen visie op kunst? En hoe vertaal je die visie naar beleid? Vanuit professionele kunstorganisaties, het onderwijs en de overheid is veel vraag naar mensen die hierop een helder antwoord weten. De Master Kunsteducatie helpt je om een antwoord te formuleren. En daarmee jouw plaats op de arbeidsmarkt te versterken.

Waarom deze studie?
De Master Kunsteducatie richt zich op een brede doelgroep. De setting waarin kunsteducatie plaatsvindt, kan immers heel verschillend zijn: in scholen, kunstencentra, amateur- of professionele organisaties, gericht op jongeren of juist op ouderen, enzovoort. Wat al deze ‘plekken’ met elkaar gemeen hebben, is de groeiende vraag naar deskundigen met een masterdiploma. HBO-professionals in de kunsten (van CKV-docenten tot dansers en beeldend kunstenaars) vergroten met de Master Kunsteducatie hun kans op een blijvende positie binnen de culturele sector.

Wie kiest voor de Master Kunsteducatie, wordt opgeleid tot een zogenoemde ‘culturele bruggenbouwer in grootstedelijke gebieden’. Simpel gezegd: iemand die weet waar verschillende kunstorganisaties voor staan en hoe je ze bij elkaar kunt brengen (in grootstedelijke gebieden). Om samen een festival op te zetten, bijvoorbeeld. Of om kennis en expertise met elkaar te delen en onderwijsmateriaal te creëren. Op het gebied van ‘bruggen bouwen’ liggen er nog volop onbenutte kansen; kunstorganisaties zijn vaak erg op hun eigen instituut gericht. Terwijl het wel degelijk een wens is om over de muren heen te kijken: niet alleen van henzelf, maar ook vanuit de overheid.

Tot slot laat de Master Kunsteducatie zich goed combineren met de werkweek van een HBO-professional: het is een tweejarige deeltijdopleiding (omvang: 60 ECST).

Wat leer je?
Tijdens je studie ontwikkel je een eigen visie op kunst en het overdragen van kennis op dit vlak (als docent of beleidsmedewerker, bijvoorbeeld). Deze visie leer je te vertalen in concreet beleid en/of onderwijsmateriaal. Je concentreert je daarbij op drie samenhangende terreinen:

1. Kunsttheoretisch domein: gericht op een brede kennis van de kunsten in het algemeen. Je leest en schrijft over kunst en reflecteert hierop. Ook bezoek je musea en voorstellingen en woon je gastcolleges bij van deskundigen uit het werkveld;

2. Professioneel-maatschappelijk domein: gericht op jouw kunst-pedagogische en didactische vaardigheden. Je onderzoekt en verwoordt hoe je jouw expertise het beste kunt overbrengen. Voor de uitwerking hiervan zijn verschillende vormen mogelijk. Zo kun je ervoor kiezen om een lesprogramma te maken (m.b.t. kunst/cultuur) dat past binnen een zelf te kiezen instituut. Daarbij houd je rekening met het bestaande curriculum. Een andere mogelijkheid: je stelt een (uitgebreid) plan op voor een multidisciplinaire theatervoorstelling.

3. Onderzoeksdomein: met alle kennis die je vergaart binnen de master, werk je toe naar een thesis in de laatste fase van de studie. Je doet onderzoek binnen een werkveld naar keuze. Bijvoorbeeld: een onderzoek naar het gebruik van social media bij/door het Scapino Ballet. Hoe wordt dit toegepast? Wat levert het op? Wat kan er beter? Of: een onderzoek naar het gebruik van nieuwe ICT mogelijkheden in het muziekonderwijs;

Persoonlijk 'kunstdagboek'
In de eerste fase van je studie houd je een dagboek bij, waarin je aangeeft wat je dagelijks tegenkomt aan kunstuitingen. Dit kan zijn in mediaberichtgeving, maar ook in musea, boeken of tijdens concerten. Na verloop van tijd wordt je gevraagd om hierop te reflecteren. Wat is je opgevallen? En waarom juist dit? Je probeert een lijn te ontdekken in wat je hebt bijgehouden. Dit helpt je bij het vormen van een weldoordachte opvatting.

Literatuuronderzoek
Daarnaast staat vanaf het begin zelfstandig onderzoek (deskresearch/literatuuronderzoek) centraal als een belangrijke vorm van kennisvergaring en -verdieping. Je moet jouw bevindingen immers in een brede context kunnen plaatsen. Daartoe verdiep je je in kunstbeschouwingen – in de vorm van essays en literatuur – en analyseer je een kunstwerk naar keuze. Daarbij plaats je het werk onder meer in kunsthistorisch perspectief en formuleer je je eigen mening (schriftelijk).

Peer review
Ook peer review speelt in het hele studietraject een belangrijke rol. Collega-studenten analyseren en becommentariëren de deelresultaten van je studie of onderzoek. Je presenteert (mondeling en schriftelijk), discussieert en verwerkt de feedback die je krijgt. Hiermee pas je zelfstandige oordeelsvorming en visieontwikkeling direct toe in de praktijk.

Social media
Verder volg je lessen op het gebied van social media (hoe ‘communiceer je kunst’ via de nieuwe media?) en organiseer je een festival met medestudenten. Dit laatste doe je in samenwerking met V2, het instituut voor instabiele media. Binnen het festival breng je jouw kunstopvattingen – binnen een zelf te kiezen vorm – naar voren. Zo leg je in de master voortdurend een verband tussen theorie en praktijk.

Vrije ruimte
Tot slot is er in het curriculum vrij in te vullen ruimte beschikbaar. Die mag je benutten om je persoonlijke horizon te verbreden. Daarvoor kun je volop gebruikmaken van de lesprogramma’s die Codarts biedt. Zo heeft een masterstudent lessen gevolgd aan de compositieafdeling, omdat dit aansloot op zijn interesses én zijn masteronderzoek.

De pluspunten van de Master Kunsteducatie nog eens samengevat:
- Je ontwikkelt een weldoordachte visie op kunst;
- Synergie tussen kunsten en onderwijs/beleidsvorming;
- Onderzoeksmatig;
- Projectmatig;
- Theoretisch én praktisch;
- Met veel aandacht voor social media/media wijsheid;
- Speelt in op de vraag naar ‘culturele bruggenbouwers’;
- Speelt in op de vraag naar medewerkers in de kunsteducatie op masterniveau;
- In deeltijd (2 jaar, 60 ECTS).

Graad
Na het afronden van deze studie krijg je de graad Master of education in arts (MEA).

Contact:
T: 010 217 11 50
E: ljmolendijk@codarts.nl