muziektheater

Onze missie is het opleiden van creatieve en zelfbewuste, zangers/performers met een uitmuntende vakbekwaamheid op het gebied van muziek en theater in combinatie met een onderscheidende toneelpersoonlijkheid.

Waarom deze studie?
Je wordt opgeleid tot professioneel uitvoerend kunstenaar op het gebied van muziektheater. Na afronding van de opleiding ben je in staat jezelf als professioneel zanger/performer zelfstandig en multi-inzetbaar in de markt te zetten. Bij de muziektheaterafdeling staat de ontmoeting tussen zang en spel centraal. De studie richt zich op een breed terrein van podiumkunsten waarin theater en muziek samengaan: musical, kleinkunst, muzikaal theater, nieuw muziektheater, enzovoort. We staan bekend om onze  frisse, hedendaagse benadering van de musical en een brutale nieuwsgierigheid naar het moderne muziektheater van morgen. De hoogst mogelijke ambachtelijkheid op het gebied van spel en zang met daarnaast een grote authenticiteit zijn de doelen binnen het onderwijs. Afgestudeerden uit Rotterdam vallen binnen de musicalwereld op door hun hoge niveau van acteren, verbeeldingskracht en theatraliteit. Anderzijds verrijken onze afgestudeerden het moderne muziektheater met een grotere vocale expressie, muzikaal inzicht en muzikaliteit. Kortom: bij Codarts word je opgeleid tot muziektheaterperformer in de breedste zin van het woord.

Wat leer je?
Het studieprogramma is zodanig ingericht dat je met de verschillende genres van het werkveld uit de voeten kunt. Voor wie wil, biedt het programma de gereedschappen om een eigen vorm van muziektheater te ontwikkelen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderdelen.

Zang
In de individuele zanglessen werken we aan stem- en zangtraining, o.a. gebaseerd op EVT (Estill Voice Training). Deze training stelt je in staat om je stem te trainen, sneller te ontwikkelen en een betere controle te krijgen in de grootste diversiteit aan kleuren en dynamiek zodat je jouw stem in elke stijl en in elk genre kunt inzetten. Daarnaast werken we aan muzikale en vocale interpretatie.

Spel
In de spellessen onderzoeken we in afzonderlijke modules de diverse kanten van spel , zoals tekst-toneel, improvisatie, verschillende speelstijlen (comedy, klassiek toneel) en musicalscènes.. Deze modules worden gegeven door hierin gespecialiseerde docenten.

Interpretatie/integratie
In de interpretatie/integratielessen staat het onderzoek naar communicatie via muziek en theater centraal. Het zijn groepslessen waarin we gebruikmaken van speelvloer en publiek. De modules interpretatie/integratielessen hebben door de tijd heen verschillende accenten; sommige zijn vakmatig en ambachtelijk, gericht op muzikale en tekstuele interpretatie; andere zijn meer gericht op het werken vanuit de eigen creativiteit. Binnen het interpretatie-/ integratietraject zijn ook modules opgenomen die gericht zijn op het kennismaken met muzikale stijlen, met het werken met een band alsook vocale improvisatie.

Dans (moderne, jazz en gyrokinesis)
De danslessen ondersteunen jein jouw performance. Ze hebben het doel je lichaamsbewustzijn te versterken en jouw performance, in welk genre dan ook, een extra overtuiging te geven. De technieklessen bestaan uit jazz/showdancelessen en lessen gebaseerd op de moderne techniek. Daarnaast volg je gyrokinesislessen die tot doel hebben om met gerichte oefeningen het individuele lichaamsbesef te vergroten. Dit komt de zang en het spel ten goede.

Studieprogramma

Het studieprogramma is inhoudelijk onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de propedeuse en het eerste jaar van de hoofdfase. De bovenbouw bestaat uit het tweede- en derde jaar van de hoofdfase.

Hieronder een samenvatting van het studieprogramma:

Vakmatige ontwikkeling:
- Onderbouw: de vak-ambachtelijke ontwikkeling staat centraal, je volgt grotendeels een gezamenlijk studieprogramma.
- Bovenbouw: het onderwijs is meer individueel gericht. We stimuleren je om een eigen profiel te kiezen, gericht op traditie (musical) of experiment (modern muziektheater).

Reguliere vakken:
Hierbij komen onder meer de volgende vakken aan bod: zang (individueel), spel, interpretatie/integratie van verschillende muziek- en theatervormen, EVT, spraak, ensemble, solfège, MTV, harmonie a/d piano, jazzdans, moderne dans, gyrokinesis, muziekgeschiedenis, muziek wereldwijd, beroepsoriëntatieprojecten/trajecten.   

Projecten en presentaties:
- Onderbouw: op twee momenten in het jaar vindt er een projectweek plaats en krijg je een aanbod in diverse workshops van gastdocenten uit het werkveld. Vanaf het tweede jaar zijn er ook openbare presentaties van de projecten die binnen het lesprogramma vallen.
- Bovenbouw: je richt je steeds meer op het ontwikkelen van jouw persoonlijke signatuur als artiest en verbetert je podiumpresentatie. In het begin van zowel het derde als het vierde jaar toon je jouw eigenheid als artiest in een Theatraal Concert, dat je grotendeels zelf organiseert. Verder vindt er jaarlijks een Showcase plaats, waarbij je je publiekelijk presenteert met repertoire uit het profiel dat je ambieert. Tot slot kies je op het eind van het derde en vierde studiejaar voor deelname aan een musical of een moderne muziektheaterproductie.

Overig:
- Stage: het is mogelijk een stage in het werkveld te volgen. Als derde- of vierdejaarsstudent staat het je vrij om hiervoor te auditeren.
- Minor: in het derde en vierde studiejaar kies je naast je hoofdstudie (major) een minor. Daarmee krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in persoonlijke interesses. Je kunt kiezen voor één van de muziekminors, maar je kunt ook verzoeken om een minor bij een van de andere opleidingen (dans of circus) te volgen. Een verzoek dien je in bij het management van beide academies.
- Scriptie: in het tweede semester van het derde jaar begin je met de scriptie, die je aan het begin van het vierde jaar voltooit en presenteert.

Jaargroepdocent
Verder werken we bij Muziektheater ook met een jaargroepdocent. De jaargroepdocent heeft de zorg voor het goede verloop van de studie voor de gehele jaargroep. Hij bewaakt de goede samenwerking binnen de groep en het goede verloop van het programma. Hij zal een aantal keer per jaar (begin-midden-eind van het jaar) met de gehele groep afspreken en zo nodig  vaker. De jaargroepdocent is altijd je directe aanspreekpunt als het de gehele groep of het studieprogramma van de groep betreft.

Professionele attitude 
Muziektheater is een veeleisend vak. Om hierin succesvol te kunnen zijn is een juiste instelling nodig. Hieronder zie je een opsomming van eigenschappen die kenmerkend zijn voor een professionele attitude.

- zelfstudie; 
- discipline (op tijd komen, afspraken nakomen, huiswerk maken, een optimale voorbereiding etc.);
- volledige inzet, opperste concentratie tijdens en actieve deelname aan de lessen (ook als je niet aan de beurt bent); 
- accurate planning (in het uitvoeren van huiswerk, opdrachten, ISA’s, stages projecten etc.);
- goede verzorging van jezelf in voeding, rust (slaap), hygiëne en verdeling in belasting/belastbaarheid;
- openheid, bijvoorbeeld  om (onder begeleiding van je docent) nieuwe dingen leren of uit te proberen;
- respect voor je medestudenten en Codarts-medewerkers (docenten, administratieve medewerkers, conciërges, kantinepersoneel etc.); 
- vermogen om samen te werken en daarin een evenredige verdeling van tijd en taken na te streven;
- interesse in het vak zich uitend in het regelmatig bezoeken van voorstellingen en presentaties, binnen en buiten de school;
- een oprechte, open houding om te leren en te delen;
- we verwachten heel expliciet dat je ruim op tijd en optimaal voorbereid en opgewarmd vóór de les aanwezig bent, en dat je volledig geconcentreerd deelneemt aan de les.

Graad
Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music (BMus).

Contact:
T: +31 10 217 10 53
E: muziektheater@codarts.nl